lørdag den 25. januar 2014

Det er sundt at vokse op med Mozart

Jeg har i mange år fulgt Inge Marstals arbejde og det er fantastisk, hvordan hun arbejder for forbindelsen mellem klassisk musik og børn. Jeg faldt lige over denne artikel, som jeg synes er rigtig god, hvor Inge bliver interviewet. Det er godt nok fra 2004, men stadig aktuel. Den omhandler selvfølgelig hendes syn på emnet men omtaler også en super god bog, hun har skrevet og som er evig gyldig. 

Skrevet af 
THOMAS MICHELSEN Musik er godt for børn, og ikke mindst klassisk musik er fremmende for barnets udvikling og evne til at løse problemer, hævdes det i ny bog om børneopdragelse, der fokuserer på det musikalske potentiale, alle mennesker fødes med.

Bibliotekshylderne bugner med litteratur om, hvordan man opdrager og stimulerer sine børn. Der skrives bøger om emnet i overvældende omfang, men mens 1990'ernes mest omdiskuterede opdragelsesvejleder, familieterapeuten Jesper Juul, vakte debat med 'Dit kompetente barn', der i foruroligende omfang fritager forældre for pligten til at vejlede og opdrage, så er denne bog, trods sin parafraserende titel, ude i et andet og sikrere ærinde. 

Alle børn er født med potentiale for musikoplevelse
Inge Marstal er professor ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. At hun ikke bare er erfaren musikpædagog, men også nybagt bedstemor, har givet hendes bog en særligt varm klang. Men uanset at man nok skal være midt i den verdensindskrænkende, altopslugende oplevelse, det er for moderne mennesker at få barn, for helt at kunne med bogens følsomme mirakeltone, så må man sympatisere med Marstals pointe: Alle børn - alle mennesker - er født med et potentiale for musikoplevelse og musikudøvelse. Betragtet ud fra en moderne intelligensopfattelse, der forkaster endimensionale intelligensmålinger til fordel for en bredere opfattelse af begrebet intelligens, er musikforståelse befordrende for udviklingen af blandt andet den sproglige og den matematiske intelligens. At kunne kommunikere rytmisk og musikalsk er simpelt hen med til at gøre mennesker mere hele, motorisk velfungerende, rolige og bedre til at koncentrere sig og danne sig overblik.

Far og mors sangstemmer er vigtige
Med konkrete anvisninger forklarer Inge Marstal, hvordan man kan anspore og stimulere først og fremmest det helt lille barns musikalitet. Det er et arbejde, man kan begynde på allerede før fødslen, forklarer hun, og her har fars og mors sangstemmer central betydning. Man skal synge for fostret. Ja, måske. Afgørende er det i hvert fald, at ingen mennesker, som Marstal fastslår, er umusikalske.
Selv et fænomen som absolut gehør viser sig at kunne kultiveres, bare man begynder tidligt, siger forskerne. Men Inge Marstal er nu ikke ude på, at forældre skal fremdrive musikalske vidunderbørn. Det afgørende for hende er, at barnets musikalske potentiale stimuleres til gavn for barnets samlede udvikling. En anden af hendes pointer er, at man skal passe på støj. Tinnitus er en fysisk nedbrydning af øret, der ofte grundlægges i barndommen!

'Dit musikalske barn' er ikke videnskabelig i streng forstand. Der refereres til masser af videnskabelige undersøgelser, men sjældent med eksplicitte henvisninger. Til gengæld slutter bogen med en omfattende liste over faglig referencelitteratur, ligesom forslagene til sang- og musikudøvelse sammen med barnet suppleres med gode opdaterede anbefalinger af sangbøger.
Marstal vil gerne have, at sangen igen får plads i hjemmet, og hun taler overbevisende om, hvorfor klassisk musik er fremmende for barnets udvikling, problemløsningsevne og opfattelse af verden.

Man kan mene, det er hårde tider at få børn i. Moderne forældre har nok at se til med at stimulere deres børn optimalt. Men dette er under alle omstændigheder en god vejledning inden for et område af børneopdragelsen, der i en tid, hvor cd'en har erstattet sanglegen, står i fare for at blive negligeret.

Bogen er i dag opdateret og hedder nu "Barnet og Musikken". Kan fås blandt andet på www.saxo.com

Ingen kommentarer:

Send en kommentar