søndag den 28. februar 2016

Børnenes bog om musik

Børnenes bog om musik” fra forlaget Rosenkilde og Bahnhof, i en oversat version fra engelsk til dansk, er et leksikon til børn om musikkens historie fortalt gennem billeder, fortælling og musik-eksempler. Bogen strækker sig over den tidligst opdagede musik 50.000 f.kr. over den klassiske musik 1600–1900 e.kr. og frem til den moderne musik fra 1900 og frem til nu. 

Bogen er inddelt i 4 kategorier bestående af:

1. - musikerprofiler om berømte musikere eller komponister.
2. - instrumentprofiler, hvor man får et indblik i et enkelt instrument´s  
  historie, tilblivelse og anvendelse.
3. - en indførelse i de musikalske stilarter og deres variation op gennem
  historien.
4. - sider om internationale instrumentsamlinger og musikopførelser.

Bagest i bogen findes en liste med specifikke musikalske udtryk eller stilarter samt et register over komponister og musikere.
Børnenes bog om musik” er en ganske “Levende” og mangfoldig bog med mange oplysninger til læseren gennem dels musikeksempler på den medfølgende CD og i forhold til de mange små tekststykker, som man præsenteres for på den ca. 142 sider lange bog.

Bogen fanger blikket med sine mange farver, billeder af fine instrumenter, dansende indianere og præsentationer af både gamle komponister og nye og et indblik i musikkens udvikling. Den er et fint opslagsværk for børn at dykke ned i. Teksten er lettilgængelig og tegningerne gør den spændende at kigge på, hvor pilene viser vej mellem de enkelte tekststykker, så man husker at læse hele teksten på siden. Selve tekstdelen er placeret som brudstykker, på siderne, hvilket kan gøre bogen en smule forvirrende at “læse”. Omvendt kan det være rart for et barn at læse små afgrænsede stykker tekst i forhold til hvor meget det enkelte barn kan kapere at læse ad gangen, hvilket kan være en af grundene til at layout´et er blevet udformet på denne vis. 

 “Børnenes bog om musik” er en bog man aldrig bliver færdig med at læse i. Det er et værk man vender tilbage til igen og igen for at finde inspiration og viden omkring musikkens historie.

Bogen kan naturligvis lånes på biblioteket, alternativt købes via Gyldendals Bogklub. Såvidt vi ved, er den ellers udsolgt fra forlaget. 


Målgruppe: Fra ca. 8 år, men yngre kan også være med, se på billeder og få ting fortalt af de voksne. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar